06.12.2019
:
30 /5 . 100 38
. 30 20 17
. 30 166 natures only
. 400 30 154 lab bouchara
. 27,5 / . 120 177 glaxosmithklin
. 27,5 / . 30 112 glaxosmithklin
. /- /. 100 /4 . 1 5304 roche
- /. 400 . 250 645 bayer pharma
. / 400 5 362 bayer pharma
. /. 500 30 94
. /. 500 50 126
- /. 8 / 60 98
- . 20 38
. . 0,5 30 283 glaxosmithklin
. . 0,5 90 706 glaxosmithklin
1 1 1190
1 1 1127
400 . . ., / 400 20 97 zentiva
600 . . ., / 600 20 147 zentiva
. / 100 . 60 116 zentiva
. 100 79
- /. 20 % 100 209
- /. 20 % 30 105
10 . 10 30 59 zentiva
5 . 5 30 38 zentiva
. 0,5 . 50 2475 pharmascience
AD-1024C 163 microlife
. 300 20 150
. 300 20 148
. 500 20 220
. . . 0,5 50 1087 astellas pharm
. . . 1 50 2254 astellas pharm
0,1 % 15 201 bayer pharma
0,1 % 15 213 bayer pharma
0,1 % 15 201 bayer pharma
0,1 % 20 222 bayer pharma
. 200 100 71 wyeth lederle
. 30 50
0,15 162 rusan pharma
. 500 30 572 solepharm
. 100 40
- 10 48
. 30 27
. . . . 0,4 30 125
- . /. 5 30 175
120 . /. 120 28 806 menarini inter
80 . /. 80 28 806 menarini inter
. 620 30 284 aar pharma
12 14 agio pharmaceu
- 12 14 agio pharmaceu
 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ..589


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru