20.01.2018
:
30 /5 . 100 48.5
. 30 20 22.3
. 30 245.9 natures only
. 400 30 168 lab bouchara
. 27,5 / . 120 242 glaxosmithklin
. 27,5 / . 30 154.7 glaxosmithklin
. /- /. 100 /4 . 1 - roche
- /. 400 . 250 954 bayer pharma
. / 400 5 549 bayer pharma
. /. 500 30 124.2
. /. 500 50 167.6
- /. 8 / 60 128.5
- . 20 34.7
. . 0,5 30 468 glaxosmithklin
. . 0,5 90 869 glaxosmithklin
1 1 -
1 1 -
400 . . ., / 400 20 123.25 zentiva
600 . . ., / 600 20 - zentiva
. / 100 . 60 144.7 zentiva
. 100 -
- /. 20 % 100 252.9
- /. 20 % 30 127.2
10 . 10 30 85.8 zentiva
5 . 5 30 53 zentiva
. 0,5 . 50 3785 pharmascience
AD-1024C - microlife
. 300 20 184.5
. 300 20 190.5
. 500 20 264.2
. . . 0,5 50 1538 astellas pharm
. . . 1 50 3203 astellas pharm
0,1 % 15 277.8 bayer pharma
0,1 % 15 277.6 bayer pharma
0,1 % 15 239 bayer pharma
0,1 % 20 277.5 bayer pharma
. 200 100 - wyeth lederle
. 30 65.2
0,15 - rusan pharma
. 500 30 817 solepharm
. 100 -
- 10 61.3
. 30 -
. . . . 0,4 30 165.1
- . /. 5 30 207.2
120 . /. 120 28 1306 menarini inter
80 . /. 80 28 1254 menarini inter
. 620 30 357 aar pharma
12 19.8 agio pharmaceu
- 12 19.7 agio pharmaceu
 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ..551


, ,
, , (c) , , 067-9566747