23.04.2018
:
30 /5 . 100 52
. 30 20 23
. 30 234 natures only
. 400 30 181 lab bouchara
. 27,5 / . 120 256 glaxosmithklin
. 27,5 / . 30 163 glaxosmithklin
. /- /. 100 /4 . 1 8890 roche
- /. 400 . 250 934 bayer pharma
. / 400 5 524 bayer pharma
. /. 500 30 129
. /. 500 50 177
- /. 8 / 60 136
- . 20 41
. . 0,5 30 403 glaxosmithklin
. . 0,5 90 1017 glaxosmithklin
1 1 -
1 1 -
400 . . ., / 400 20 130 zentiva
600 . . ., / 600 20 - zentiva
. / 100 . 60 155 zentiva
. 100 110
- /. 20 % 100 291
- /. 20 % 30 146
10 . 10 30 97 zentiva
5 . 5 30 60 zentiva
. 0,5 . 50 3659 pharmascience
AD-1024C - microlife
. 300 20 199
. 300 20 211
. 500 20 303
. . . 0,5 50 1538 astellas pharm
. . . 1 50 3203 astellas pharm
0,1 % 15 287 bayer pharma
0,1 % 15 287 bayer pharma
0,1 % 15 239 bayer pharma
0,1 % 20 287 bayer pharma
. 200 100 - wyeth lederle
. 30 69
0,15 - rusan pharma
. 500 30 817 solepharm
. 100 56
- 10 61
. 30 -
. . . . 0,4 30 171
- . /. 5 30 233
120 . /. 120 28 1191 menarini inter
80 . /. 80 28 1203 menarini inter
. 620 30 402 aar pharma
12 15 agio pharmaceu
- 12 16 agio pharmaceu
 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ..572


, ,
, , (c) , , 067-9566747